O osnivaču

Osnivač Golden education obrazovne agencije, je Sandra Brkanlić, dvostruki doktor Ekonomskih nauka. Doktorate je odbranila u Španiji i u Srbiji.

Uže se specijalizovala u naučnoj oblasti Marketinga u visokom obrazovanju i niz godina se bavi istraživanjima u ovoj oblasti na domaćim i stranim visokoškolskim ustanovama. Stečeno iskustvo i znanje, sada primenjuje u radu sa studentima i đacima, kroz agenciju.

Rodjena je 1981. godine, završila je gimnaziju J.J. Zmaj u Novom Sadu i nakon toga Filozofski fakultet, na kojem je ovladala veštinama javnog nastupa i izvođenja nastavnog procesa.

Nakon završetka studija, vodjena sopstvenom željom za znanjem i širenjem vidika, završava master studije Ekonomske diplomatije, a potom brani i prvu doktorsku disertaciju, u Srbiji, iz oblasti Marketinga.

Uporedo sa obavljanjem posla asistenta, a kasnije i docenta na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, upisuje i završava doktorske studije u Španiji, baveći se istom problematikom, ali sada na državnom Univerzitetu Jaume I u Castellonu de la Plana. Time u inostranstvu stiče i svoju drugu doktorsku diplomu. Boravkom u Španiji i saradnjom sa profesorima na pomenutom, ali i drugim univerzitetima, kao i praksom u Italiji, uvidja da je bilo neophodno otići izvan granica svoje zemlje, kako bi svom zavičaju mogla doneti novo znanje i iskustvo razvijenijih zemalja. Upoznavajući zapadnoevropski sistem rada, vrednosti i funkcionisanja, javlja se želja za omogućavanjem istog iskustva drugoj deci sa sličnim afinitetima. Otuda i ideja za osnivanjem Agencije “Golden education”, kroz koju ostvaruje svoju viziju.

Autor je preko 60 naučnih radova u oblasti Marketinga u visokoškolskim ustanovama, koja su publikovana u renomiranim časopisima. Takodje je aktivni učesnik na konferencijama iz iste oblasti.

Sandra je ostvarena i sreća žena, kao i ponosna majka devojčice Petre, koja je njena najveća motivacija u životu. Njena vizija je da pomogne drugoj deci koja žele da se otisnu u svet, upoznaju neke nove sisteme i zaobiđu prepreke koje je ona samostalno na svom putu uspešno savladavala.

Stečene diplome


Golden education all Rights reserved