CAXTON COLLEGE – Letnje škole

CAXTON COLLEGE
-British school since 1987-
Valencia
Privatna škola

Caxton College je mešovita privatna škola, koja se nalazi u Valensiji na mediteranskoj obali i nudi celokupno obrazovanje učenicima između 1. i 18. godine. Školu je osnovala 1987. godine porodica Gil-Markues, sa ciljem da Valensiji obezbedi Školu za lokalnu i međunarodnu decu, koja žele da uče po britanskom programu školovanja u multikulturalnom okruženju.

Škola je dobila sertifikat britanske škole u inostranstvu, od strane Cambridge Education i NABSS (Nacionalno udruženje britanskih škola u Španiji).

 

Povezanost sa svakim od učenika i briga za njihovu budućnost, presudni su za njihovo ukupno obrazovanje. Svi deca dobijaju podršku, ne samo u učenju, već se ohrabruju da se druže, da daju podršku drugima, uče se dobrom socijalnom ponašanju i preispitivanju sveta oko sebe, a sve u okviru programa, koji kombinuje britansku i špansku kulturu.

 

Većina učenika na koledžu Caxton su iz Španije. Međutim, sve više dece iz različitih zemalja sveta pohadja koledž. Trenutno oko 20% učenika dolazi iz inostranstva. Mnogi od ovih međunarodnih učenika žive sa sopstvenim porodicama, dok su drugi smešteni kod porodica, koji su im domaćini prilikom boravka u Španiji.

 

80% nastavnog osoblja na koledžu su iz Velike Britanije i predmeti iz britanskog kurikuluma predaju se na engleskom jeziku. Ostalih 20% nastavnika je iz Španije i oni predaju predmete španskog kurikuluma. Caxton College zapošljava čak oko 400 stručnjaka u svojim oblastima. Pored nastavnih, u ponudi su i brojne vannastavne aktivnosti. Nenastavno osoblje uključuje britanske i španske stručnjake, ali i one drugih nacionalnosti, koji doprinose da se škola razlikuje po svojoj kulturnoj raznolikosti.

 

 

 

LETNJI PROGRAM

 

 

  • English camp

Trajaje: od 1.- 30. jula

Uzrast: godište od 2002.- 2019.

-Mogućnost ishrane u rezidenciji ili u porodicama domaćinima za učenike rođene između 2002. i 2009. godine.

 

  • Discovery camp

Trajaje: od 1.- 30. jula

Uzrast: godište od 2009.- 2019.

– Za učenike kojima je engleski maternji jezik

– Umetnost, nauka i kreativne radionice

 

  • Spanish Language Camp

Trajaje: od 1.- 30. jula

Uzrast: minimalna starost: deca rođena 2019. godine

-Mogućnost boravka u rezidenciji ili u španskim porodicama domaćinima (deca rođena između 2002. i 2009. godine)

-Međunarodno okruženje

-Umetničke i sportske radionice

-Preko tri sata dnevno nastave španskog jezika

-Kvalifikovani nastavnici kojima je španski maternji jezik

 

  • Olympics Camp

Trajaje: od 25.- 30. juna

Uzrast: deca rođena izmedju 2015. i 2019. godine

-Celodnevni programi za decu, učestvovanje u raznim aktivnostima

 

  • Athletics Camp

Trajaje: od 25.- 30. juna

Uzrast: deca rođena izmedju 2006. i 2014. godine

Celodnevni programi za decu, učestvovanje u sportskim aktivnostima

 

  • Sport Camp

Trajaje: jun- jul (opciono)

Uzrast: deca rođena izmedju 2007. i 2015. godine

-Tenis, plivanje, fudbal, košarka

 

  • Challenge Camp

Trajaje: 28. juna- 3. jula

Uzrast: deca rođena izmedju 2007. i 2015. godine

-Učenje nemačkog i francuskog jezika, kao i kulture

 

 


Golden education all Rights reserved