CEU UNIVERSIDAD SAN PABLO

CEU
(Universidad San Pablo)
Madrid, Barselona
-Privatni univerzitet-

 

Na Univerzitetu San Pablo možete studirati u dva grada u Španiji, u Madridu i Barseloni. Oba univerziteta, osim osnovnih i master studija, nude i međuuniverzitetske doktorske programe i ostvaruju saradnju sa najprestižnijim univerzitetskim institucijama, omogućavajući istraživačima pripravnicima da učestvuju u istraživačkim projektima od evropskog i međunarodnog značaja.

Predstavljamo neke od razloga za studiranje na Univerzitetu CEU San Pablo:

 

 • PREKO 80 GODINA TRADICIJE

CEU je jedna od najstarijih privatnih škola u Španiji, sa više od 80 godina iskustva u nastavi na visokom akademskom nivou.

 • MEĐUNARODNO PRIZNATI

U univerzitetskoj ponudi je veliki  broj studijskih programa, kako dvojezičnih, tako i na engleskom jeziku. Takođe, moguće je pohadjanje i međunarodnih, stranih programa, koji će vam omogućiti da završite deo studija na nekim od najboljih univerziteta na svetu, kao što su: Bostonski univerzitet, Čikaški univerzitet, UCLA Ektension i Univerzitet Fordham.

 • PARTNERSTVA SA KOMPANIJAMA

Univerzitet ima preko 9000 sklopljenih sporazuma sa kompanijama iz raznih oblasti, u kojima studenti obavljaju stručnu praksu, u skladu sa najnovijim dostupnim tehnologijama. Nakon završetka studija, čak preko 95% naših master studenata i 79% naših diplomiranih studenata se zaposli odmah po dobijanju diplome. Fakultet takođe podržava preduzetništvo, pružajući potrebne resurse i usluge, kako bi studenti mogli da realizuju sopstvene profesionalne projekte.

 • STIPENDIJE ZA STUDENTE

Univerzitet San Pablo poseban akcenat stavlja na pružanje pomoći studentima u vidu stipendija. Pa tako, dodeljuje stipendije programa Merit, programa Merit 100, ali i razne druge stipendije.

STUDIJSKI PROGRAMI:

 

 • Osnovne studije:

 

 1. Arhitektura (španski ili engleski)
 2. Primenjena umetnost
 3. Poslovni marketing (španski)
 4. Političke nauke i odnosi sa javnošću (španski, engleski ili bilingvalno)
 5. Inženjerstvo i tehnologija (španski, engleski ili bilingvalno)
 6. Medicina i zdravstvene nauke (španski, engleski ili bilingvalno)
 7. Pravo (španski ili bilingvalno)

 

 • Master studije:

Jezik nastave: španski ili bilingvalno

 

 1. Medicina i zdravstvene nauke
 2. Humanističke nauke
 3. Ekonomija i biznis
 4. Društvene nauke
 5. Inženjerstvo i tehnologija
 6. Pravo
 7. Marketing i komunikacija

 

 • Doktorske studije

Jezik nastave: španski (većinom)

 

 1. Doktorat iz zdravstvenih nauka i tehnologije
 2. Doktorat iz istorije i tehnika u arhitekturi i urbanizmu
 3. Doktorat iz društvenih komunikacija
 4. Doktorat iz prava i ekonomije
 5. Doktorski program Humanističke nauke u savremenom svetu
 6. Doktorat iz transplantacijske medicine

Golden education all Rights reserved