INIVERZITET U VALENSIJI

UNIVERZITET U VALENSIJI
Valensija
-Državni univerzitet-

Univerzitet u Valensiji je državni univerzitet, na kojem su obuhvaćene sve oblasti znanja: društvene, ekonomske i pravne nauke, eksperimentalne nauke, inženjerstvo, zdravstvene nauke, obrazovne i humanističke nauke.

Više od 45.800 studenata osnovnih studija i 8.600 studenata postdiplomskih studija pohađa nastavu, sa više od 3.300 profesora, predavača i istraživača u kampusima: Blasco Ibanez, Burjassot-Paterna i Tarongers.

Državni univerzitet u Valensiji je respektabilna visokoobrazovna intitucija u univerzitetskim krugovima, koja je na drugom mestu u Evropi, prema broju prijema Erasmus studenata i na četvrtom mestu među španskim univerzitetima na naučno-istraživačkom polju.

PROGRAMI

OSNOVNE STUDIJE

 

PREMA KAMPUSIMA:

1.BLASCO- IBANEZ

 • Nauke o obrazovanju
 • Nega i pedijatrija
 • Psihologija i logipedija
 • Fizioterapija
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Geografija i istorija
 • Filološki fakultet
 • Medicina i stomatologija

 

2.BURJASSOT-PATERNA

 • Fizika
 • Farmacija
 • Hemija
 • Matematičke nauke
 • Inženjerstvo
 • Biološke nauke

 

3.TARONGERS

 • Pravo
 • Ekonomija
 • Društvene nauke
 • Učiteljski fakultet

 

MASTER STUDIJE

 

 • Usmeravanje i upravljanje ljudskim resursima
 • Inženjer telekomunikacija
 • Engleski
 • Fizika
 • Istorija nauke i naučna komunikacija
 • Istorija zapadnog Mediterana
 • Interkulturalnost i evropske studije
 • Molekularna bilogija, celularna biologija i genetika
 • Specifična didaktika
 • Marketing i istraživanje tržišta
 • Medjunarodne migracije
 • Nanonauka i molekularna nanotehnologija
 • Psihopedagogija
 • Kvalitet i sigurnost hrane
 • Organska hemija
 • Eksperimentalne tehnike u hemiji
 • Kreativne i humanističke nauke
 • Psihologija rada, organizacije i ljudskih resursa
 • Teorijska hemija i kompjutersko modelovanje

 

 

DOKTORSKE STUDIJE

 

 • Biodiverzitet i evoluciona biologija
 • Sport i fizičko vaspitanje
 • Pravo, politika i kriminologija
 • Socijalna ekonomija
 • Obrazovanje
 • Napredne hispanske studije
 • Savremena istorija
 • Istorija umetnosti
 • Psihologija
 • Jezici, kultura i književnost

Golden education all Rights reserved