MAS CAMARENA

MAS CAMARENA
Private bilingual school
-Privatna dvojezična škola-

Mas Camarena je privatna špansko – engleska dvojezična škola. Od svog osnivanja, 1997. godine, Mas Camarena ne samo da je postala referentna škola u Valensijanskoj zajednici, već se i pozicionirala kao jedna od najboljih škola u Španiji. Odlični rezultati koje studenti postižu na prijemnim ispitima za univerzitete, nakon završene Mas Camarena škole, iz godine u godinu dokazuju kvalitet obrazovanja u ovoj ustanovi.

Prilikom školovanja, obraća se posebna pažnja na učenje jezika od najranijeg doba. Dva osnovna jezika koja se koriste, su španski i engleski, a pored njih je moguće naučiti i mnoge druge svetske jezike.

Glavna razlika između Mas Camarene i međunarodnih škola je ta što se u Mas Camareni uči prema španskom nastavnom programu. Međutim, Mas Camarena koristi engleski kao radni jezik za podučavanje niza predmeta. Učenici, od kojih je većina Španaca, prate španski nastavni program i istovremeno su u stanju da dostignu visok nivo znanja engleskog jezika. Kao rezultat, dobijaju sertifikat Univerziteta u Cambridgeu, kvalifikaciju iz zvanične škole jezika.

 

 

OBRAZOVNI NIVOI:

 

 • Jaslice

Rad sa dojenčadima sastoji se iz dve faze, svaka u trajanju od po tri godine, i obe su dostupne u školi Mas Camarena.

 

 • Predškolsko obrazovanje (3 – 6 godina)

Druga faza obrazovanja deteta traje tri godine, od 3. do 6. godine. Metodologija je vrlo dinamična, sa interaktivnim predavanjem i učenjem i uz pomoć najnovije IT tehnologije. Tokom ove faze pridaje se veliki značaj razvoju radnih navika i samostalnosti učenika.

 • Školsko obrazovanje

U školskom obrazovanju učenje se zasniva na projektnom učenju i međupredmetnim projektima. Cilj ovoga je objedinjavanje različitih predmeta u zajedničku celinu i logičko učenje.

 

 • Matura

Matura je deo obaveznog obrazovanja nakon školskog obrazovanja i traje dve godine.

 

 

 

LETNJI KURSEVI

 

od 22. juna do 31. jula (sa mogućnošću produženja do 7. avgusta)

 

Ove godine škola Mas Camarena osmislila je svoje letnje kurseve prilagođavajući se svim zdravstvenim i bezbednosnim merama protiv Covid-19 za obrazovne centre.

Letnji kursevi su način da deca nastave sa učenjem, naravno, na još ugodniji i zabavniji način. U ponudi je 6 letnjih programa, prilagođenih i dizajniranih za različite uzraste.

Možete odabrati trajanje kursa i kombinovati nedelje sa različitim programima.

 

 

 

PROGRAMI LETNJIH KURSEVA:

 

 

 1. BABY SUMMER (Leto za mališane)

Uzrast: od 4 meseca do 3 godine

 

Leto za mališane od 4 meseca do 3 godine. Program je osmišljen posebno za ovaj uzrast, jer mališani imaju posebno mesto u školi Mas Camarena.

 

Kreiran je zabavni kurs, koji kombinuje različite aktivnosti sa engleskim sesijama, režiranim igrama, pričanjem priča, multisenzornom stimulacijom, u učionici, sa muzikom, lutkama i naravno mini bazenom, kako bi mališani imali osvežavajuće leto. Ovaj kurs ima 2 nastavnika po učionici, tako da se svakom detetu poklanja dovoljno pažnje.

 

 

 

 1. ENGLISH SUMMER (Leto na engleskom)

Uzrast: od 3 do 12 godina

 

Program je u potpunosti na engleskom jeziku. Kreirane su različite teme za sva uzrasna doba, koje su prilagođene afinitetima dece. Dete može biti umetnik, detektiv, superheroj, filmski glumac, putovati u prošlost i sadašnjost itd. Ova vrsta programa nastoji da potakne interesovanje i radoznalost kroz različite aktivnosti.

 

 

 

 1. CAMPUS DEPORTIVO (Sportski kampus)

Uzrast: od 6 do 12 godina

 

Mas Camarena, zahvaljujući svojim objektima, ispunjava sve uslove jednog od najkompletnijih sportskih kampusa u Valensiji. Program sportskog kampusa je planiran tako, da svaki dan bude drugačiji. Učenici će moći da praktikuju različite sportske aktivnosti: veslanje, tenis, klizanje, jogu, gimnastiku, atletiku I mnoge druge sportove.

Planirane su i posete profesinalnih sportista, koji će se družiti sa učenicima polaznicima kampusa.

 

 

 

 1. CAMPUS DE FUTBOL (Fudbalski kampus)

Uzrast: od 6 do 16 godina

 

Intenzivna fudbalska nedelja, u okviru koje se usavršava tehnika fudbala na terenu. Uz posete profesionalnih igrača i razgovore o istoriji, anegdotama o fudbalu, ljubitelji fudbala provešće nezaboravno vreme. Ovaj kampus se održava na fudbalskim terenima Studentskog odmarališta Mas Camarena i Sportskog centra.

 

 

 

 1. ACTIVE SUMMER (Aktivno leto)

Uzrast: od 12 do 16 godina

 

 

Ovaj program je u potpunosti na engleskom jeziku. Osmišljen je za obavljanje različitih sportskih, kulturnih i tehnoloških aktivnosti tokom nedelje:

 

 • Hokej, rukomet, badminton, odbojka, fudbal, košarka, veslanje
 • Ekološke radionice, bioskopski forum, pozorište, govorništvo, prva pomoć
 • Digitalna umetnost i fotografija, e-igre, digitalna muzika, team building, scape room

 

Održava se u objektima Studentskog odmarališta Mas Camarena i Sportskog centra.

 

 

 

 

 1. INMERION DE IDIOMAS (Izučavanje jezika)

Uzrast: od 10 do 16 godina

 

Deca koja žele da poboljšaju svoj francuski ili nemački jezik, imaće priliku da uče ne samo na časovima, nego i u svakodnevnom životu i svemu što ih okružuje. Aktivnosti kao što su bioskopski forum, učenje o različitim kulturama, sport, pozorište, karaoke, virtuelne posete najznačajnijim gradovima, samo su neke, od onih koje će praktikovati polaznici kampusa.

Grupe su male i organizovane po nivoima i iskustvima koji omogućavaju kompletno učenje i vežbanje jezika.

 

 


Golden education all Rights reserved