Javier Sánchez-García

image

Koordinator za univerzitete u Kraljevini Španiji

– PhD in Business Administration.

– Full professor of Marketing and Market Research in Department of Business Administration and Marketing, Universitat Jaume I de Castelló (Spain).

Edgar Breso Esteve

OBV9yBkO

Koordinator za univerzitete u Kraljevini Španiji

– PhD in Work-Organizational Psychology.

– Associate professor in Social-educational Psychology in Universitat Jaume I de Castelló (Spain).

– Lecturer in the Human Resources Master program at Universitat Oberta de Catalunya.

– Head of the Reserach team: Emotionally Intelligent Organizations.

– Director of the Master program in Emotional Intelligence and Coaching at Universitat Jaume I de Castelló

Marko Petrović

MARKO

Koordinator za univerzitete u Kraljevini Španiji

– Doktorirao je  2017. godine na Ekonomskom Fakultetu Jaume I u Kasteljonu (Castellón De La Plana) u Španiji iz oblasti makroekonomskih modela i simalacije kompleksnih sistema.

– Magistrirao je u Pragu na ekonomskom institutu CERGE-EI 2013. godine.

– Docent iz makroekonomije i ekonometrije na Ekonomskom Fakultetu Jaume I u Kasteljonu (Castellón De La Plana) u Španiji.

– Aktivno se bavi istrazivačkim radom iz oblasti kompleksnih sistema, artificialne inteligencije, i teoretskih i empirijskih makroekonomskih modela fokusiranih na finansijska tržista i makroekonomsku dinamiku.

Ksenija Šulović

KSENIJA

Saradnik u oblasti prevodilačkih usluga.

– Doktor književnih nauka (2012)

– Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

– Izvodi nastavu na Odseku za romanistiku iz predmeta španske lingvistike i hispanske kulture.

– Učestovala na međunarodnim i nacionalnim konferencijama i simpozijuma kao izlagač i kao član organizacionog odbora.

– Ima preko 30 objavljenih radova iz oblasti španske i hispanoameričke književnosti, hispanske kulture, primenje lingvistike, frazeologije, lingvokulturologije.

– Dopisni član je Matice srpske.

– Sudski prevodilac za španski jezik od 2003 godine.

Eleonora Predin

1615821329155529

Social Media Manager

– Diplomirani Industrijski inženjer.

– Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu je završila 2014 godine.

– Nakon karijere modela počela je da se bavi marketingom.

– Trenutno radi u MaxBet kompaniji kao web developer i  uspešan je influenser i social media manager.

Dragana Ristić

foto Dragana

Koordinator i savetnik za smeštaj, život u Španiji i rad sa školama jezika

– Diplomirani ekonomista

– Direktor je agencije za nekretnine Inmoamiga koja se bavi nekretninama od 1988.godine.

Centar stranih jezika Buena Vida

image0

Saradnici za pripremu jezičkih ispita potrebnih za upis na obrazovne ustanove u Kraljevini Španiji

Adresa: Stevana Musica 20, Novi Sad
065 8070680
– mail : centarbuenavida@gmail.com
– instagram : centarstranihjezika_buenavida
– fb : centar stranih jezika BUENA VIDA

Centar stranih jezika Avalon

avalon

Saradnici za pripremu jezičkih ispita potrebnih za upis na obrazovne ustanove u Kraljevini Španiji


Golden education all Rights reserved