UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID

UC3M
Universidad Carlos III de Madrid
Madrid
-Privatni univerzitet-

Misija UC3M je da doprinese poboljšanju društva, uz pomoć najkvalitetnijih i najsavremenijih istraživanja, u skladu sa međunarodnim propisima. Univerzitet teži ka izvrsnosti u svim svojim sferama, sa ciljem da postane jedan od najboljih univerziteta u Evropi.

 

UC3M je jedan od najvećih privatnih univerziteta u zemlji, koji se nalazi u Madridu, glavnom gradu Španije i na kojem radi oko 2.080 nastavnika i istraživača. Fakultet se bazira na kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju, kao i inovacijama u nastavi. Na UC3M-u studira 22.666 studenata, ovaj univerzitet je po veličini je sličan glavnim evropskim univerzitetima, poput Pariza II, Upsale, Mastrihta, Tilburga, Kembridža i Oksforda (svi imaju između 14.000 i 22.000 studenata).

 

Zbog fokusa na istraživanju, UC3M je drugi najbolje rangirani španski univerzitet po ukupnim performansama prema U-Ranking 2020. Takodje je među najuspešnijim španskim organizacijama u programu Horizont 2020 (H2020), koji je Okvirni program EU za istraživanje i inovacije.

 

Prednost studiranja na UC3M je i ta, što studenti mogu da apliciraju za studentske kredite i stipendije Ministarstva obrazovanja, zajednice Madrida ili u okviru samog fakulteta, s obzirom da UC3M ima sopstveni program finansiranja, kojima kreditira učenike. Oko 25% studenata na ovom univerzitetu prima neku od pomenutih stipendija ili kredita.

 

O samom fakultetu, govori i činjenica da na svakih 100 ponuđenih mesta na studijskim programima, univerzitet primi 198 prijava i da su već u junu popunjena sva studentska mesta. Internacionalnost studenata, je jedna od glavnih karakteristika UC3M-a, jer su 20% učenika strani studenti iz svih krajeva sveta. Procenat stranaca na magistarskim studijama je još veći (30%), a na doktorskom je taj procenat čak 43%.

Prednost za internacionalne studente je i to što se 78% smerova na univerzitetu mogu slušati i polagati u potpunosti na engleskom jeziku, ili sa opcijom image English ili dvojezičnom opcijom. Preko 35% postdiplomskih programa predaje se na engleskom jeziku.

 

Pored dobro organizovane nastave, UC3M nudi i širok spektar vannastavnih aktivnosti. Na fakultetu se nalazi jedna od najboljih univerzitetskih sala u Španiji, u kojoj se održavaju programi plesa, muzike i pozorišta. Različitim sadržajima, UC3M podstiče studente i ostale članove univerzitetske zajednice, da aktivno učestvuju u socijalnim programima i dobrotvornom radu. Uz ovako raznolik sadržaj, studiranje u Španiji može biti zaista sadržajno i zanimljivo.

 

 

 • Svi UC3M smerovi su podeljeni u tri grupe (osnovne studije, magistarske i doktorske), sa sledećim programima:

 

Osnovne studije:

 • Naučne studije (španski)
 • Društvene nauke i pravo (španski, engleski)
 • Dvostruka diploma osnovnih studija društvenih nauka (španski, engleski)
 • Humanističke nauke (španski ili bilingvalno)
 • Inženjerstvo/veliki broj smerova (engleski, španski)

 

Master studije (jezik nastave je uglavnom španski, osim kod medjunarodnih smerova):

 • Pravo
 • Biznis i finansije
 • Ekonomija i političke nauke
 • Humanističke nauke i komunikacija
 • Inženjerstvo

 

 

Dvostruki master

 

Doktorske studije

 • Pravo
 • Društvene nauke
 • Inženjerstvo i nauke
 • Humanističke nauke, komunikologija i bibliotekarstvo

Golden education all Rights reserved