UNIVERSITY JAUME I

UJI
(Universitat Jaume I)
Castellon de la Plana
-Državni univerzitet-

Universitat Jaume I (UJI) je državni univerzitet u Castellon de la Plana, gradu koje se nalazi na istočnoj obali Španije, između Valensije, Barselone i Madrida. Osnovan 1991. godine, UJI danas broji oko 15.000 studenata.

Oko 10% studenata postdiplomaca dolazi iz inostranstva, a više od 600 stranih studenata godišnje učestvuje u Programu razmene studenata. Fakultet je akademski povezan sa više od 300 univerziteta širom sveta, bivšim studentima i ambasadorima u više od 60 zemalja i ima ambiciozan plan internacionalizacije za naredne godine.

Razvoj Univerziteta Jaume I, karakteriše napredak informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Iz tog razloga, primena IKT u procesima učenja i istraživanja, kao i samo upravljanje univerzitetom, uvek je bilo prisutno na UJI-u, do te mere da je ovaj univerzitet bio pionir na ovom polju. UJI je bio jedan od inicijatora stvaranja prvog španskog web servera i prvog Centra za obrazovanje i nove tehnologije u Španiji.

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI:

(Nastava je na španskom jeziku)

 

 

 

OSNOVNE STUDIJE

 

 

 • Pravo i ekonomija
 • Humanističke i socijalne nauke
 • Tehnologija i eksperimentalne nauke
 • Medicina i zdravstvene nauke

 

 

 

 

MASTER STUDIJE

 

 • Pravo i ekonomija
 • Humanističke i socijalne nauke
 • Tehnologija i eksperimentalne nauke
 • Medicina i zdravstvene nauke

 

 

 

DOKTORSKE STUDIJE

 

 • Umetnost i humanističke nauke
 • Društvene nauke i pravo
 • Prirodne nauke
 • Inženjering i arhitektura
 • Medicina i zdravstvene nauke

Golden education all Rights reserved